MY CARDEA

Missie & Visie

Missie

Kinderen hebben recht op een adequate en liefdevolle opvoeding, zodat ze kunnen opgroeien tot volwaardige deelnemers aan de samenleving, waarin ze hun eigen perspectief naar vermogen kunnen ontwikkelen en verwezenlijken. Cardea biedt deskundigheid en hulp aan kinderen die worden belemmerd in hun ontwikkeling en de verwezenlijking van dit perspectief door ontwikkelings-, opgroei- en opvoedproblemen.

Visie

Onze hulp is vraaggericht, systeemgericht en oplossingsgericht. Snelle beschikbaarheid van hulp is onze kracht. We zijn aanwezig in de directe leefomgeving van de cliënt en zetten onze hulp ook daar in. Wij zijn een betrouwbare en deskundige partner voor cliënten en opdrachtgevers/financiers. We behalen aantoonbaar positieve resultaten tegen aanvaardbare kosten. Problemen worden naar tevredenheid van cliënten en opdrachtgevers hanteerbaar of opgelost. De hulp die we bieden is zo licht als mogelijk en zo intensief als noodzakelijk.

Kernwaarden van Cardea
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend
Cardea locaties

Hulp wordt zo veel mogelijk in de eigen omgeving gegeven, maar soms is meer nodig. Cardea heeft locaties waar hulpvormen voor jeugdigen zijn ondergebracht. Voor jonge kinderen wordt de hulp gecombineerd met onderwijs; bij de oudere jeugdigen combineert Cardea hulp ook met (het zoeken naar) werk en opleiding.

ISO 9001