MY CARDEA

Cliëntenraad

Meepraten over Cardea

Kinderen, jongeren en hun ouders zijn belangrijk bij Cardea. Zij weten immers als geen ander waar het echt om draait bij de hulpverlening. Of het nu gaat over de informatiefolders, de transitie van de jeugdzorg, de inrichting van de gebouwen of de kwaliteit van de hulp, uw mening telt! Daarom heeft Cardea een cliëntenraad waarin ouders en een vertegenwoordiging van jongeren zitten.

Waarom een cliëntenraad?

De cliëntenraad vertegenwoordigt de kinderen, jongeren en ouders die cliënt zijn bij Cardea. Zij adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over zaken die cliënten belangrijk vinden. De cliëntenraad heeft samen met andere cliëntenraden bijvoorbeeld 10 wensen opgesteld voor de transitie van de jeugdzorg. Dit tienpuntenplan is ook verbeeld in korte filmpjes. De raad komt op voor de (wettelijk geregelde) rechten van de cliënt. In de Jeugdwet staat dat iedere hulpverleningsinstantie een cliëntenraad moet hebben en welke rechten zij heeft. De cliëntenraad is dus een officieel orgaan met wettelijke bevoegdheden. 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten: kinderen, jongeren en ouders. Cardea heeft een actieve cliëntenraad die meepraat over alle voor cliënten belangrijke onderwerpen. De cliëntenraad maakt problemen binnen de organisatie bespreekbaar en kan zo invloed uitoefenen op de kwaliteit van de hulpverlening. Bekijk het filmpje. 

Aanmelden

De cliëntenraad functioneert pas goed als er voldoende jongeren en ouders zijn die mee willen denken over hoe we de hulp kunnen verbeteren. Die hulp van Cardea is erop gericht dat kinderen, jongeren en hun ouders zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen functioneren. Dit betekent dat de samenstelling van de raad met enige regelmaat wisselt. Denkt u graag mee of heeft u ideeën over hoe Cardea de kwaliteit van de hulpverlening kan verbeteren voor andere jongeren en ouders ? Of wilt u eerst wat meer informatie over de cliëntenraad? Stuur een mail of bel 071-579 50 50. U kunt ook bij uw contactpersoon van Cardea vragen naar de cliëntenraad.

Klik hier voor profiel van ouders in de  cliëntenraad.

Twitter Facebook Print page Send 2 friend

Meedenken en meedoen
De goede hulp die haar zoon kreeg heeft een ouder doen besluiten actief te participeren in de cliëntenraad. Lees meer

Meerwaarde via inspraak
Een actieve ouder vertelt over de inspraak en invloed van de cliëntenraad. Lees meer

Iets terugdoen
Hoe een ouder met veel ervaring met jeugdhulpverlening bijdraagt aan verbetering. Lees meer

Interesse?

Heeft u een vraag aan de cliëntenraad? Of heeft u interesse om zitting te nemen in de cliëntenraad? Stuur dan een mail of bel 071 579 50 50.

Oudercommissies

Alle campussen van Cardea hebben een eigen oudercommissie die meedenkt over de ontwikkeling op de campus. Zij geven ook ondersteuning bij uitstapjes en activiteiten. U kunt zich aanmelden bij de secretaresse van de campus.