MY CARDEA

Rots en Water

De Rotskwaliteit

Rots staat voor kracht en onverzettelijkheid. Ik kan voor mijzelf opkomen en mijn hart. Als het moet kan ik mijzelf verdedigen ( maar wat is het waard om voor te vechten). Ik weet welke weg ik te gaan heb.

De Waterkwaliteit

Water staat voor vriendschap, heeft respect voor de anderen en kan goed met de anderen praten, je staat klaar om iemand de hand te geven.

Voor wie vooral bedoeld?

Er zijn twee Rots en Water trainingen. Er is er één speciaal voor kinderen van 9 tot 12 jaar en hun ouders. Deze training is voor jongens en meisjes.

Er is ook een training speciaal voor de leeftijden van 12 tot 18 jaar die zich meer aangesproken voelen door een lichamelijke en sportieve training dan door praten.

Met Rots en Water training kunnen zij meer zelfkennis krijgen en beter doelen bereiken die zij willen halen. Als je wilt leren voor jezelf op te komen op een rustig en beheerste manier

Wat kun je met dit programma?

Door oefeningen en spelvormen leren jongens zich bewust te worden van hun lichaam, emotie en hen zelf. Wat denk je, wat doe je en wat voel je.
Wanneer kan en moet ik voor mijzelf opkomen en wanneer ga ik te ver bij een ander. Je leert gebruik te maken en een keuze te maken in zowel de Rotskwaliteit als de Waterkwaliteit of een mengeling hiervan. Thema’s zijn:

 • Stevig en sterk met beide benen op de grond te staan. (gronden)
 • Je ademhaling te gebruiken (centreren)
 • Je te concentreren (focussen)
 • Lichaamstaal te herkennen, van anderen en jezelf
 • Grenzen te herkennen
 • De kracht van een gedachte
 • Om te gaan met groepsdruk
 • Om te gaan met pesten
 • Opkomen voor jezelf, met woorden en daden
 • Om te gaan met groepen die dreigend zijn
 • Te vertrouwen op je intuïtie
 • Je lichaam te versterken
 • Controle te krijgen

Zelfbeheersing: ik heb controle over mijn gedrag;
Zelfreflectie en evaluatie: Ik begrijp mijzelf;
Zelfkennis en zelfvertrouwen: ik weet wat ik wil en wat ik kan.
 

 

 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend