MY CARDEA

Pluscoaching

Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren met meervoudige problematiek: Een combinatie van verschillende soorten probleemgedrag of problemen op meerdere levensgebieden. Pluscoaching is een “systeemgerichte coaching”. Dat betekent dat er niet alleen met de jongere aan de slag wordt gegaan, maar ook met zijn omgeving. Cardea is ‘first founder’ van dit initiatief.

Doel

Pluscoaching is bedoeld om jongeren te ondersteunen zodat de problemen afnemen of stoppen. Op die manier wordt het behalen van een startkwalificatie weer mogelijk, wat uiteindelijk de kans op maatschappelijke participatie vergroot.

Voor wie

Pluscoaching is bedoeld voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar met meervoudige problematiek. Dit kan bijvoorbeeld zijn: Gezinsproblemen, leerproblemen, gedragsproblemen, verslavingsproblemen, delinquentie of psychische problemen. Het is belangrijk dat de jongere wel de capaciteit heeft om een startkwalificatie te kunnen behalen.

Wat houdt het in?

Een traject van de Pluscoaching bestaat uit drie fases: Het leggen van een basis, het werken aan verandering en dan het behouden van de bereikte veranderingen.
Om binnen het termijn te blijven is het van belang om prioriteiten en doelen te stellen. Dat is nuttig, want als de coaching voortkabbelt, gaat het gevoel van noodzaak om te veranderen verloren.

Duur

Een Pluscoachingstraject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden, afhankelijk van de zwaarte van de problematiek. Per week zijn twee tot drie contactmomenten die 30 tot 90 minuten duren. Dit is afhankelijk van de samenstelling (deelnemers), de agenda en de beschikbare tijd.


Informatie

Pluscoaching wordt uitgevoerd door professionals van verschillende (zorg)organisaties (waaronder Cardea) die allemaal bekend zijn in de regio en het onderwijs. Zij leiden de jeugdige daar waar nodig door. De coaches van de organisaties worden periodiek getraind in systeemgericht werken en één gezin één plan.
Meer informatie www.plusgroep.org, info@pluscoach.nu.
 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend