MY CARDEA

Buitenkans

Loopt het op school niet lekker en dreigt uitval? Is de overstap naar een mbo-opleiding lastig? Of is een jongere uitgevallen tijdens de mbo-opleiding? Buitenkans is een project waarin jongeren ondersteuning krijgen en aan slag gaan om terug te keren naar school (startkwalificatie behalen) of om een baan te vinden.

Folder BUITENKANS

Voor wie is het?

Buitenkans is voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar die dreigen uit te vallen of zijn uitgevallen zonder startkwalificatie op het voortgezet- of mbo-onderwijs. Voor het slagen van het traject is het een vereiste dat de jongere gemotiveerd is om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en aan een toeleiding naar school of werk.

Wat houdt het in?

Buitenkans kent twee trajecten:
Voor jongeren in de leeftijd van 15-18 jaar die zonder startkwalificatie het voortgezet onderwijs dreigen te verlaten, is er een maximaal 1,5 jaar durend traject. Samen met de consulent gaat de jongere eerst op zoek naar een stageplaats voor 24 uur per week voor 6 maanden. In deze eerste 6 maanden volgt de jongere -naast het stage lopen-, een training van één dagdeel per week en werkt met de consulent aan persoonlijke doelen. Hierna start de jongere met meer vaardigheden en motivatie de entree-opleiding van het MBO Rijnland of van de Delta. Wanneer de Delta het meest passend blijkt krijgt de jongere gedurende dit entree-jaar nog (stage)begeleiding van de consulent (= totaal 1,5jaar).

Jongeren in de leeftijd van 17-23 jaar die door persoonlijke omstandigheden niet direct plaatsbaar zijn op een reguliere mbo-opleiding of daar zijn uitgevallen, krijgen een 6 maandentraject waarin zij door middel van coaching, stages en trainingen werken aan toeleiding naar een mbo-opleiding of -wanneer dat niet mogelijk is- een plek op de arbeidsmarkt.

Aanmelden

Jongeren uit het voortgezet onderwijs kunnen worden aangemeld via het Loket passend onderwijs (Leiden en Duin- & Bollenstreek), voor de andere jongeren geldt dat zij worden aangemeld via het RMC/Leerplicht Holland Rijnland. Zie voor contactgegevens de folder van Buitenkans

Buitenkans is een samenwerking tussen de vsv convenantpartners in regio Zuid-Holland Noord met onder andere het MBO Rijnland, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 (waaronder de Delta) en het Samenwerkingsverband V(S)O Duin- & Bollenstreek, Cardea en de gemeenten.

 

Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend