MY CARDEA

Hulpaanbod voor jongeren (12-18 jaar)

Hieronder vindt u een volledig overzicht van alle hulpvormen voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar en hun ouders.

Hulpaanbod

Ambulante Spoedhulp

Ambulante Spoedhulp (ASH) is bedoeld voor gezinnen die in een crisissituatie verkeren. In uw gezin spelen (acute) problemen bij opvoedingssituaties, die u als gezin niet meer zelf kunt oplossen. Verdere escalatie dreigt.
Lees verder
 

Buitenkans

Loopt het op school niet lekker en dreigt uitval? Is de overstap naar een mbo-opleiding lastig? Of is een jongere uitgevallen tijdens de mbo-opleiding? Buitenkans is een project waarin jongeren ondersteuning krijgen en aan slag gaan om terug te keren naar school (startkwalificatie behalen) of om een baan te vinden.
Lees verder
 

Chronische ziekten

Chronisch ziek zijn betekent voor veel kinderen anders zijn en kan leiden tot emotionele en/of gedragsproblemen. Een chronische ziekte vraagt meestal om ingrijpende aanpassingen, niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders en het gezin.
Lees verder
 

Ervaringsleren Looptocht

Lopen met een rugzak waar alles in zit: je eten, tent en kleding. En dan met een groepje het zien te redden. Als je op de eerste dag start weet je dat je binnen zes dagen bij het station moet zijn waar de trein terug naar huis vertrekt. Dat is de looptocht of anders gezegd: ‘de reis van de held’.
Lees verder
 

FamilieNetwerkBeraad (FNB)

Een familienetwerkberaad is een bijeenkomst met familie, vrienden en mensen die belangrijk voor jou en je gezinsleden zijn en die graag willen helpen of meedenken zodat het beter gaat. Tijdens het beraad maak je met elkaar een plan met gezamenlijke verantwoordelijkheid en afspraken over de manier waarop familie en vrienden je helpen.
Lees verder
 

Families First

Families First (FF) is bedoeld voor gezinnen die in een acute crisissituatie verkeren, waardoor een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen dreigt. De hulp is er op gericht u als gezin bij elkaar te houden en de dreigende uithuisplaatsing te voorkomen.
Lees verder
 

Gezin op Maat

Gezin Op Maat (GOM) is een gezin waar kinderen van 6 – 18 jaar (tijdelijk) begeleiding ‘op maat’ krijgen, omdat ze niet meer thuis kunnen wonen.
Lees verder
 

Gezinsbehandeling

Ambulante Gezinsbehandeling biedt hulp thuis voor gezinnen met kinderen van 0-18 jaar. Ouders hebben problemen bij het opvoeden van hun kind, dat gedragsproblemen heeft en de communicatie in het gezin loopt niet goed.
Lees verder
 

GezInterActie

Soms kan je als gezin in de knel zitten, terwijl je graag met elkaar een goede toekomst tegemoet gaat. Je hebt met elkaar veel meegemaakt en hard gewerkt om iets te veranderen. Toch is dit soms nog niet voldoende en is er nog meer nodig. Dan kan het helpen om in een andere omgeving met elkaar te werken aan oplossingen: GezInterActie.
Lees verder
 

Jong ouderschap

Op jonge leeftijd moeder of vader worden, betekent een hele verantwoordelijkheid. Jonge moeders tot 24 jaar kunnen bij Cardea ambulante of residentiële hulp ontvangen. De hulp is toegankelijk met een verwijzing.
Lees verder
 

Leerwerktrajecten

Jongeren die geen dagbesteding hebben, leren - door middel van verschillende vakgebieden - de vaardigheden die ze nodig hebben om een baantje te vinden en te behouden.
Lees verder
 

Medisch onverklaarde klachten

Uw kind heeft klachten waar geen enkele arts een medische verklaring voor heeft. Maar de klachten blijven en leveren problemen op in het dagelijks leven.
Lees verder
 

Medische klachten

Klachten als groeistoornissen, eetproblemen, slaapproblemen, vervroegde lichamelijke pubertijd, malaiseklachten, medicatieklachten, oncologische of cardiologische klachten kunnen een aanleiding vormen om contact te zoeken met de specialistische afdeling.
Lees verder
 

Naast Wonend Mentorhuis

Een huis waar jongeren zelfstandig wonen, met een mentor die in het huis ernaast woont. Je moet al redelijk zelfstandig zijn en werk/opleiding hebben.
Lees verder
 

Ochtendgroep

Jongeren die geen baantje hebben en niet naar school gaan, leren in de ochtendgroep de vaardigheden die ze nodig hebben om in de toekomst een baantje te krijgen en te behouden.
Lees verder
 

Overgewicht en obesitas

Overgewicht bij kinderen is een toenemend probleem. Niet alleen lichamelijk kan dit tot problemen leiden, maar ook in de omgang met leeftijdsgenootjes of met zichzelf.
Lees verder
 

Participeren kun je leren

Het traject ‘Participeren kan je leren’ is een initiatief van Cardea en Horizon ontstaan uit de behoefte aan een tussenstap vanuit de gesloten jeugdhulp naar de open jeugdhulp.
Lees verder
 

Pluscoaching

Pluscoaching wordt ingezet om overbelaste jongeren te helpen bij het behalen van hun startkwalificatie. Het is een vorm van ondersteuning voor jongeren met meervoudige problematiek.
Lees verder
 

Schoolmaatschappelijk Werk

Schoolmaatschappelijk Werk is voor studenten op ROC Leiden die belemmeringen ervaren in hun schoolloopbaan.
Lees verder
 

Spoedopvang 12+

Spoedopvang 12+ is een 24 uurs opvangcentrum voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die met hun gezin in een crisissituatie verkeren. Er moet direct iets gebeuren om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Een tijdelijke plaatsing in de speodopvang kan helpen om tot rust te komen en – samen met je ouders - na te denken over ‘hoe nu verder?’.
Lees verder
 

VT-training

De VT-training is een programma voor jongeren die een risico lopen op thuisloosheid: Vertrektraining/ Voorkoming thuisloosheid.
Lees verder
 

Zindelijksheidsproblematiek

Ieder kind wordt zindelijk in zijn eigen tempo. Soms komt de zindelijkheid niet goed op gang of is er op latere leeftijd een terugval.
Lees verder
 
Twitter LinkedIn Facebook Print page Send 2 friend
Trainingen

Hieronder vindt u een overzicht van alle trainingen die aan jongeren worden gegeven.

Goed Kwaad Kleur bekennen Rots en Water Weerbaarheidstraining